Watersporter adviseert minister

Als het aan de Nederlandse watersporter ligt, zouden milieukwesties en een aanscherping van de controles op het water hoog op de politieke agenda moeten komen te staan. In de nieuwe editie van Het Nationale Watersport Onderzoek van Eileen werd watersporters gevraagd naar welke activiteiten zij zelf als verantwoordelijk minister zouden ondernemen. Het aanpakken van het dumpen van afval (44%), het aanscherpen van alcoholcontroles op het water (34%) en het invoeren van een verplicht vaarbewijs (29%) komen hierbij als belangrijkste activiteiten uit het onderzoek naar voren.
 
Het dumpen van afval kwam dit jaar in Het Nationale Watersport Onderzoek ook al naar voren als grootste ergernis van de watersporter. Opvallend in het onderzoek is dit jaar de extra aandacht, die gevraagd wordt van de verantwoordelijk minister, voor het aanscherpen van de alcoholcontroles op het water. Het zijn met name de oudere watersporters die pleiten voor de invoering van een verplicht vaarbewijs en de jongeren vinden het behouden van de natuur een belangrijk aandachtspunt. 

Stel dat u minister bent, welke activiteit zou u dan morgen ondernemen voor de watersport of waterrecreatie?

 1. (1) Dumpen van afval aanpakken  44 %
 2. (6)  Alcohol controles aanscherpen 34 %
 3. (3) Verplicht vaarbewijs voor alle watersporters  29 %
 4. (2) Natuur behouden 24 % 
 5. (5) Meer controles op het water       23 % 
 6. (4)  Hardere/hogere straffen bij overtredingen     22 % 
 7. (7) Bevorderen milieuvriendelijk varen  16 % 
 8. (10) Snelheidsbeperkingen doorvoeren  15 % 
 9. (8) Informatievoorziening verbeteren  12 % 
 10. (-) Beroepsvaart even streng aanpakken als waterrecreatie  10 % 

Bron: Eileen, Het Nationale Watersport Onderzoek, aug 2011

terug