Start aanbrengen nieuwe damwand Rhoonse Grienden

Rijkswaterstaat start 29 augustus met het aanbrengen van een nieuwe damwand in het natuurgebied Rhoonse Grienden. De werkzaamheden aan de nieuwe oeverbescherming zullen een maand in beslag nemen. Er wordt geen verkeershinder verwacht. Wel zal er sprake zijn van enige geluidsoverlast en minimale hinder voor het vaarverkeer.

Aanleiding werkzaamheden
Een deel van de oeverbescherming van het natuurgebied Rhoonse Grienden verkeert in slechte staat, waardoor het biezenveld wordt weggeslagen. Ter bescherming van de Rhoonse Grienden en het nabijgelegen natuurgebied Klein Profijt is het aanbrengen van een nieuwe, stalen damwand noodzakelijk. Deze wordt geplaatst direct naast de bestaande oeverbescherming, die bestaat uit houten palen en betonblokken. De nieuwe damwand wordt voorzien van een rietkraag.

Locatie werkzaamheden
De projectlocatie is gelegen ter hoogte van de jachthaven ‘De Rhoonse Grienden’ in Albrandswaard en wordt aan de zuidzijde begrensd door de Oude Maas (km. 993.2 – 996.4). Zuid-oostelijk hiervan ligt het natuurgebied Klein Profijt. De getijdenkreek “het Kooigat” vormt de grens tussen Klein Profijt en de Rhoonse Grienden.

Planning en werkvolgorde
De werkzaamheden starten op 29 augustus 2011 en duren tot eind september. Eerst zal de oeverbescherming van “het Kooigat” van een nieuwe damwand worden voorzien. Daarna volgt het gedeelte richting de jachthaven.

Hindermaatregelen

  • De damwand wordt trillend aangebracht. Ondanks de inzet van speciale geluidsarme apparatuur, kan enige geluidsoverlast ontstaan.
  • De werkzaamheden worden enkel vanaf het water uitgevoerd. Wegen worden niet afgezet. Verkeershinder als gevolg van de werkzaamheden is daarom niet te verwachten. Ook de hinder voor het vaarverkeer is minimaal.
  • Werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur, bij uitzondering indien noodzakelijk tot 19.00 uur. Bij afwijking van dit schema wordt u nader geïnformeerd.
terug