Gemeente Amsterdam en HISWA ondertekenen convenant

Op 12 juli is door de gemeente Amsterdam en HISWA Groep een convenant ondertekend over de komst naar Amsterdam. Beide partijen hebben in dit convenant afspraken gemaakt over de vestiging van de HISWA te water en het HISWA-hoofdkantoor op de NDSM-werf in Amsterdam Noord.

Het project behelst de aanleg van een golfbreker in het IJ met daarachter de havenaccommodatie en de bouw van het hoofdkantoor voor HISWA Groep. De HISWA Groep heeft gelijktijdig met het convenant de hierop gebaseerde erfpachtaanbieding ondertekend.

De benodigde vergunningen zijn inmiddels aangevraagd. De planning is dat in september 2012 de internationale bootshow HISWA te water voor het eerst op de NDSM-werf plaats vindt. De verhuizing van het hoofdkantoor van HISWA Groep staat voor medio 2013 gepland.

terug