Geslaagde Schout & Schepenen Race 2011

De vijfde editie van de Schout & Schepenen race is gewonnen door het gemeentebestuur van Steenbergen. Dit College ontving tijdens de feestelijke en humoristische prijsuitreiking derhalve uit handen van de Zeeuwse Commissaris van de Koningin Karla Peijs de fraaie Schout & Schepenen bokaal.

Aan dit evenement namen zaterdag leden van 18 colleges van Burgemeesters en Wethouders van gemeenten in de Zuid-Westelijke Delta deel, die ’s middags tegen een grijs en regenachtig decor aan boord van authentieke platbodemjachten fanatiek een wedstrijd zeilden. De race bood op de Krabbenkreek tegen een regenachtig grijs decor een mooi schouwspel, waar velen van hebben genoten.

De wedstrijd werd zoals gebruikelijk voorafgegaan door Het Zeeuws Palaver. Een mini-symposium waar onder auspiciën van de Stichting Schout & Schepenen race een aantal sprekers vanuit verschillende gezichtspunten de mogelijk- en aantrekkelijkheden van het Deltagebied hebben toegelicht. Dit tegen de achtergrond van de doelstelling van de organisatoren om gemeentebestuurders optimaal het besef bij te brengen van het belang van de ontwikkeling van de watersport en walrecreatie.
Heel concreet werd dit neergezet door walrecreatie-ondernemer en RECRON-Schouwen-Duiveland voorzitter Ed Troost. Troost riep de overheidsvertegenwoordigers op niet alleen maar toerisme en recreatie te bestempelen tot speerpunt van beleid maar er dan ook vervolgens de nodige gelden voor de promotie ervan beschikbaar te stellen. Hij noemde
hierbij als voorbeeld Friesland, dat jaarlijks ettelijke miljoenen alleen al in de promotie van watersport investeert. Een voorbeeld ook als het gaat om het effectief organiseren van samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden.

Namens de kring van Zuid-Westelijke Rabobanken belichtte Jaap Wielaart de resultaten van een andere vorm van samenwerking en wel tussen deze banken en toeristisch-recreatieve ondernemers als onderdeel van het geslaagde project Zoektocht naar Succes. De belangrijkste uitkomst is het project Delta Leven, dat een online boekingscentrale zal realiseren gericht op zowel verblijfsaccomodaties als arrangementen en evenementen. Nanke den Daas, eigenaresse van de sterk gemoderniseerde en uitgebreide Jachthaven Bruinisse, tevens HISWA-bestuurslid, lichtte de positieve impact toe, die het gereedkomen van het complex voor alle aldaar gevestigde bedrijven en directe omgeving heeft.

Namens het Haringvlietschap en het Grevelingenschap gaf GZH-directeur Leo Klaassen een boeiend inzicht in de grootschalige beslissingen, die van overheidswege binnenkort zullen moeten worden genomen. Met name de getijdecentrale, de Duurzame Jachthaven van de Toekomst en de schutsluis in en aan de Brouwersdam kwamen hierbij aan de orde.
Al deze sprekers kwamen aan het woord na een boeiend en intens informatief exposé van Ronald Waterman, een wereldwijd vermaard delta-deskundige en groot voorstander van het begrip Building with Nature. Hij gaf ondermeer aan, hoe een gecontroleerde verzilting van het Volkerak Zoommeer grote kansen voor de Zeeuwse economie biedt. Ook ging hij in op de snelle ontwikkeling van de biotechnologie in de zuid-westelijke Delta en het grote belang daarvan. Waterman is ondermeer gastdocent aan de Delta Academy van de Hogeschool Zeeland.
Afsluitend was er een forumdiscussie, waaraan vanuit het panel ook het Tweede Kamerlid Ad Koppejan intensief deelnam. Een ferme uitspraak was zijn negatief oordeel over de maar liefst 13 jaar, die Jachthaven Bruinisse nodig heeft gehad om alle benodigde vergunningen te verkrijgen.

Het is overigens nog niet duidelijk, of de komende jaren wederom Sint-Annaland de plaats van handeling zal zijn voor de Schout & Schepenen race. Tholens burgervader Willem Nuis deed hiervoor tijdens zijn afsluitend woord van het Zeeuws Palaver wel alle moeite. Maar er lijken andere gemeentebesturen als kapers op de loer te liggen.

terug