Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor uitwisseling scheepvaartinformatie via SafeSeaNet en RIS

Rijkswaterstaat wordt verantwoordelijk voor de uitwisseling van scheepvaartinformatie via het systeem SafeSeaNet, zoals de verwachte en werkelijke aankomst- en vertrektijden van zeeschepen en gegevens over de vervoerde gevaarlijke stoffen. Daarnaast gaat Rijkswaterstaat het beheer doen van de informatie via RIS, die het verkeers- en vervoersmanagement voor de binnenvaart ondersteunt in de Europese Unie. Minister van Infrastructuur & Milieu Schultz van Haegen heeft hierover onlangs het besluit ondertekend.

SafeSeaNet
Het systeem dat zorgt voor de uitwisseling van maritieme informatie, SafeSeaNet, is enkele jaren geleden opgezet door de Europese Commissie in samenwerking met de lidstaten en heeft zich in de loop van de tijd verder ontwikkeld op basis van nieuwe Europese richtlijnen. In die richtlijnen wordt per lidstaat de functie van een nationale bevoegde autoriteit onderkend, de NCA: National Competent Authority. Rijkswaterstaat is nu aangewezen als ‘National Competent Authority' en is daarmee verantwoordelijk voor de nationale coördinatie van het berichtenverkeer tussen het Europese en nationale deel van SafeSeaNet en het beheer van het nationale SafeSeaNet systeem.

River Informatie Services (RIS)
River Information Services (RIS) is het dienstenpakket dat het mogelijk maakt om informatie te delen met en over de binnenvaart; het ondersteunt daarmee het verkeers- en vervoersmanagement voor de binnenvaart in de Europese Unie.

ScheepvaartVerkeersCentrum
De uitvoering van het besluit ligt bij het ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) van Rijkswaterstaat en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010.

terug