Nieuw bij Kuiper Verzekeringen: jachtkrediet voor schepen

Vanaf 14 februari 2011 beschikt Kuiper Verzekeringen BV te Heerenveen, specialist in het verzekeren en financieren van pleziervaartuigen, over een jachtkrediet dat specifiek is gemaakt voor kleinere schepen. Kuiper voorziet hiermee in een duidelijke behoefte, want tot op heden was er in de watersportbranche geen maatwerk op het gebied van financieren.

Uniek is dat het KuiperJachtKrediet rekening houdt met de afschrijving en de restwaarde van het schip. De klant hoeft het krediet niet volledig af te lossen, maar hij lost als het ware de afschrijving af. De vooraf – door de werf – geprognotiseerde restwaarde komt namelijk overeen met de slottermijn. Het krediet kent geen boete bij vroegtijdig inlossen bij verkoop van het schip en heeft het een vaste rente over de gehele looptijd van maximaal 10 jaar.

Het KuiperJachtKrediet kan niet alleen worden gesloten voor mensen in loondienst, maar ook voor ondernemers. Dit krediet is mogelijk vanaf € 15.000,- en tot maximaal € 75.000,-. Er zijn géén eenmalige kosten en het schip hoeft niet te worden geregistreerd. Voor bedragen boven de € 75.000,- heeft Kuiper Verzekeringen de mogelijkheid om een Jachthypotheek aan te bieden. Voor meer informatie: zie www.kuiperverzekeringen.nl.

terug