Gratis taxatie vooraf bij V-Yachting

Uniek concept van V-yachting: Gratis taxatie van zeegaande zeil- en motorjachten of jachten geschikt voor kustwateren, die hun jacht bij V-Yachting in de verkoop doen. Taxaties worden door EMCI gecertificeerde taxateurs verricht. Het grote voordeel hierbij is dat toekomstige kopers zich reeds een goed beeld van de kwaliteit van het jacht kunnen vormen, alvorens zij tot bezichtiging overgaan.

Een taxatie rapport wordt normaliter gemaakt wanneer koper en verkoper nagenoeg de deal hebben rondgemaakt op basis van een nog te maken taxatie, tijdens welke fase vaak mankementen boven water komen. Bovendien gaat de rekening naar de koper. In het V-Yachting concept betaalt de makelaar de taxatie die wordt gedaan voordat het jacht in de verkoop gaat!

Het kopen van een jacht is geen sinecure. "Wij als gecertificeerd makelaar hebben een adviserende en controlerende rol" merkt Frank de Visscher op van V-Yachting. Zeker m.b.t. specifieke gebruikerswensen als model, conditie, kwaliteit, exterieur, technische aspecten, state of the art navigation equipement, interieur ontwerp, galley, motoren, vaargebied etc.

In de gesprekken die wij dan voeren met de prospect koper blijkt dat niet altijd alle wensen overeenkomen met wat beschikbaar is, echter aanpassingen zijn dan vaak mogelijk. Persoonlijke aandacht in combinatie met onze professionele ervaring bereiken wij vrijwel altijd het beoogde resultaat. Tenslotte gaat het bovenal om het realiseren van hun "droom".

"Dan moeten wij wel zeker weten wat de mogelijkheden zijn die het schip te bieden heeft. Daarom achten wij het van groot belang dat wij achter onze jachten staan die wij in de verkoop hebben. Taxatie vooraf is daarbij een essentieel onderdeel. " aldus Bob Schutte. En omdat uit ervaring blijkt dat eigenaren van jachten deze kosten vooraf niet voor hun rekening willen nemen, doen wij dat zelf. Tenslotte zijn wij ondernemers en in tijden van recessie moet je creatief blijven denken. Wij zijn van mening betere jachten voorzien van een taxatie rapport sneller te kunnen verkopen. Dan moet je zo'n zakelijke beslissing nemen.

Deze wijze van opstelling ligt niet alleen in het voordeel van de koper, (minder zorgen, dus minder vragen, kwaliteitsjacht versus vastgestelde dagwaarde) maar ook in die van de eigenaar, (transparantie levert een snelle verkoop op).

Immers achteraf vaststellen van gebreken is zonde van tijd en inspanning. Bovendien kunnen (vaak kleine)reparaties op voorhand ergernis later voorkomen. De waardebepaling van het jacht vooraf is uiteraard belangrijk en tegelijk realistisch voor zowel koper als verkoper.
Zoals vermeldt wordt de taxatie gratis uitgevoerd. Trekt de eigenaar van het schip zich terug dan wordt slechts een gering gedeelte van de kosten in rekening gebracht. Bij verkoop uiteraard niets.

Op de foto: Team V-Yachting (vlnr: Bob Schutte, Leen van IJmond & Frank de Visscher)

terug