KNRM: Toename reddingen bij onstuimig weer

In 2010 is de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in totaal 1852 keer uitgevaren en werden 3288 mensen geholpen.
Dat de KNRM meer dan 1800 keer is uitgevaren heeft onder meer te maken met het onstuimige weer. 160 keer werd er uitgevaren voor schepen in de problemen op het moment dat er meer dan zeven Beaufort aan wind werd gemeten. De piek van de hulpverleningen lag in augustus, evenals de drukste dag voor KNRM stations: op 15 augustus werd er met een stevige noordenwind kracht zeven, 47 keer een beroep gedaan op de redders. De helft van de 42 KNRM reddingstations voeren die dag een of meerdere keren uit.

De reddingstations en het reddingswerk kunnen niet bestaan zonder vrijwilligers. Zij zijn gemiddeld 5 uur per week bezig met opleiden en oefenen en dààrnaast 24 uur per dag beschikbaar om op noodmeldingen te kunnen reageren. In 2010 waren de vrijwilligers in totaal 220.000 uur actief voor de KNRM. De financiële waarde van het vrijwilligerswerk bij de KNRM bedraagt € 6.8 miljoen.

Koksbuis, uniform, overall of stropdas
Met hart en ziel zijn de KNRM-vrijwilligers vaak al jaren verbonden aan hun reddingstation. De hulpverleningen en reddingen, die zij in teamverband uitvoeren, maken er een hechte groep van, die successen en drama's met elkaar deelt. Ook dat geeft een verbondenheid die heel bijzonder is.
Het zijn stuk voor stuk professionals die allemaal zo hun eigen redenen hebben om bij de KNRM in dienst te zijn. Maar één ding doen ze allemaal: als de pieper gaat, vertrekt een opgeleide en getrainde groep mensen naar zee in een overlevingspak met daaronder misschien wel een koksbuis, uniform, overall of stropdas. Zoals een van de opstappers verwoordt: "Het werk bij de KNRM zorgt dat ik het gevoel heb dat ik daadwerkelijk iets voor een ander kan betekenen. Daarbij is het natuurlijk heel mooi om met deze snelle en moderne reddingboten te mogen varen. En het is avontuurlijk werk, want als de pieper gaat weet je nooit wat je te wachten staat."

Jaar van het vrijwilligerswerk
2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. De KNRM omarmt het Europese thema om aandacht te vragen voor het belang van vrijwilligers in de samenleving. Vrijwilligerswerk verdient meer aandacht en steun. Het unieke karakter van de KNRM trekt nog altijd nieuwe vrijwilligers. De hoofdorganisatie in IJmuiden zorgt ervoor dat deze mensen veilig hun werk kunnen doen. Door het werven van fondsen, donaties en nalatenschappen, blijft de KNRM in staat dit uit vrijwillige bijdragen te bekostigen.

Achtergrondinformatie KNRM
De KNRM zorgt voor het reddingwerk op de Noordzee, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse stromen, de Waddenzee, het IJsselmeer en de Randmeren. De 42 reddingstations worden door het hoofdkantoor in IJmuiden ondersteund. De KNRM wordt volledig bekostigd uit vrijwillige bijdragen die de 1.100 vrijwilligers, de 10 beroepsschippers en de 70 reddingboten inzetbaar houden. De reddingstations van de KNRM zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar onder alle (weers)omstandigheden inzetbaar. Op alle wereldzeeën kunnen zeevarenden een beroep doen op de Radio Medische Dienst (RMD) van de KNRM. In de 186 jaar dat de KNRM bestaat zijn in ruim 38.000 acties meer dan 82.000 mensen in veiligheid gebracht. Dat kan de KNRM alleen doen dankzij vrijwilligers die het reddingwerk uitvoeren en de 75.000 Redders aan de wal, de donateurs en schenkers van de KNRM, die dit financieel mogelijk maken.

terug