Geluiddempende coating beperkt resonanties in schepen en jachten

In schepen en jachten spelen de brandveiligheid en het gewicht van de verwerkte producten een grote rol. Met Silent Running SR 1000 van Merford wordt een grote geluiddemping bereikt zonder dat grote concessies gedaan hoeven te worden op het gebied van gewicht en brandveiligheid.

In schepen en jachten worden veel (plaat)materialen gebruikt die in trilling worden gebracht door contact- of luchtgeluid. Dit leidt tot geluidsoverlast in andere ruimten. Met Silent Running SR 1000 heeft Merford een nieuw IMO gecertificeerd brandveilig product aan haar assortiment toegevoegd die een hoge geluiddemping (hoge verliesfactor) combineert met een laag gewicht.

Voordelen t.o.v. andere materialen
Silent Running Marine Coating SR1000 is een verspuitbare ontdreuningscompound op waterbasis. Het is een uitstekend alternatief voor conventionele geluiddempende materialen zoals zware geluidsisolerende matten. Het voordeel van SR 1000 ten opzichte van dergelijke materialen is dat het een hogere verliesfactor heeft en een aanmerkelijke gewichtsbesparing oplevert. Daarnaast is een compound eenvoudiger toe te passen op onregelmatig gevormde oppervlakken, welke in schepen veel voorkomen. Silent running is zeer eenvoudig met een standaard Airless spuit aan te brengen.

Toepassingen
Silent Running SR 1000 wordt toegepast om de resonanties van metalen en kunststof oppervlakken (zoals scheepshuid, vloeren, wanden en trappen) in schepen en jachten te verminderen. SR 1000 hecht zeer goed op de meeste metalen, kunststoffen en coatings en is watervast na droging. Silent Running is IMO gecertificeerd (IMO Res. A.653 (16) vlambaarheid) waardoor het samen met bovenstaande eigenschappen uitstekend geschikt is voor de scheeps- en jachtbouw.

Kijk voor meer informatie over Silent Running SR 1000 en andere IMO gecertificeerde producten voor de jacht- en scheepsbouw op www.noisecontrol.nl

terug