Houtribsluizen: Oostelijke sluiskolk gestremd vanaf 4 oktober 2010 tot april 2011

Rijkswaterstaat voert van maandag 4 oktober 2010 tot april 2011 groot onderhoud uit aan de Houtribsluizen bij Lelystad. Hierdoor is de oostelijke sluiskolk tijdens deze periode volledig gestremd voor het scheepvaartverkeer. De werkzaamheden beginnen maandag om 07.00 uur. De westelijke sluiskolk blijft beschikbaar. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken informeert Rijkswaterstaat schippers over de actuele wachttijden bij de Houtribsluizen via nieuwe dienstverlening.

Het Houtribsluizencomplex dateert uit 1975. Na 35 jaar continu regulier onderhoud wordt het complex grondig gerenoveerd. Er worden betonreparaties uitgevoerd aan de schutsluizen, brugpijlers en spuitorens. De beweegbare delen van de bruggen en de sluisdeuren worden geschilderd en opgeknapt. Ook worden haalkommen en bolders in de schutsluizen vervangen. Verder wordt de praatpaal-, noodstroom- en radarinstallatie vervangen.

Het scheepvaartverkeer kan tijdens deze werkzaamheden maar van één sluiskolk gebruik maken. Om de hinder voor schippers zoveel mogelijk te beperken maakt Rijkswaterstaat tijdens de stremming twee spuikokers tijdelijk geschikt voor de beroepsvaart. Doorvaart is alleen toegestaan onder strenge voorwaarden: beperkt niveauverschil tussen het Markermeer en IJsselmeer, goed zicht, beperkte diepgang en op aangeven van het bedienend personeel.

Nieuwe dienstverlening: mobiel internet en sms-dienst
Daarnaast informeert Rijkswaterstaat schippers via een sms-dienst en mobiel internet over de wachttijden bij de Houtribsluizen. Schippers kunnen zich hiervoor tijdens de hinderperioden aanmelden door een sms met 'RWS AAN' te sturen naar 1008. Hierna ontvangen zij ieder uur automatisch een gratis sms-bericht met de actuele wachttijden bij de Houtribsluizen. Daarnaast kunnen zij de actuele wachttijden opvragen op de mobiele website http://m.rws.nl. Daarop is ook te lezen of de wachttijden oplopen of juist afnemen.

Overige werkzaamheden
De westelijke sluiskolk is in de periode van 3 oktober 2011 tot april 2012 volledig gestremd voor al het scheepvaartverkeer. De Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat tussen 2010 en 2012 twee keer gedurende één nacht dicht voor al het wegverkeer. De precieze data hiervan zijn nog niet bekend. Enkele weken voor de afsluiting(en) wordt de weggebruiker hierover geïnformeerd. In geval van extreme weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen.

terug