Brug over rivier de Noord tijdelijk beperkte brugopeningen

De brug over rivier de Noord bij Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht heeft technische problemen in de aandrijving van de brug. Dit is bij een reguliere inspectie van de brug aan het licht gekomen. Uit voorzorg en vanuit het oogpunt van veiligheid is vanaf vrijdag 25  juni, het aantal brugopeningen voor de scheepvaart beperkt.

Onderhoud aan de brug zou gereed zijn in 2012. Rijkswaterstaat bekijkt nu of dit kan worden vervroegd. Op korte termijn moet verder onderzoek uitwijzen welke maatregelen nodig zijn om de brug in de tussentijd zo snel mogelijk weer naar het oude bedieningsregime te krijgen.

Zowel beroeps- als recreatievaart boven 12.50 NAP dient rekening te houden met andere openingstijden van de brug, te weten 9 uur, 11.30 uur en 20.00 uur. De scheepvaart is inmiddels via onder andere 'Bekendmakingen aan de scheepvaart' op de hoogte gesteld. Daarnaast wordt de scheepvaart (met name de recreatievaart) via uurberichten van de Verkeerspost Dordrecht en Post Ouddorp geïnformeerd. Omdat de brug minder vaak, maar wel langer open is, kan het wegverkeer hiervan enige hinder ondervinden.

Meer informatie krijgt men via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002.

terug