Schiedam gaststad voor bruine vloot tijdens waterjaar

De stichting Schiedamswater organiseert in 2010 het evenement ‘Scyedam Vaert', dat gedurende het weekend van 30 juli tot en met 1 augustus zal plaatsvinden. Een evenement waarbij zo'n 200 historische bedrijfsvaartuigen de binnenhavens van Schiedam zullen vullen met een beoogd aantal bezoekers van ruim 100.000.
Het doel van het evenement is het onder de aandacht brengen van de binnenhavens/grachten in Schiedam en de aangrenzende (historische) vaarwegen. Daarnaast wil de stichting het varend cultureel erfgoed onder de aandacht brengen van het publiek.

De schepen, met een veelal historische uitstraling, verzamelen zich dan in verband met de jaarlijkse reünie van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig (LVBHB) in Schiedam. De schitterende Schiedamse havens met hun oude grachtenpanden, pakhuizen en jeneverbranderijen zullen dan het decor vormen voor de prachtige verzameling van Nederlands varend erfgoed. Aken, tjalken, klippers, steilstevens en westlanders. Verder natuurlijk beurtschepen, luxe motors, visserijschepen en sleepboten. En tenslotte ook een aantal stoomvaartuigen zullen tijdens het evenement afgemeerd liggen in het gebied Korte-, Lange- en Buitenhaven.

Een aantal LVBHB-leden zal op individuele basis met hun schip in onze stad aankomen, maar naar verwachting zullen veel schepen ook via speciaal georganiseerde aanbrengtochten van verschillende kanten vanuit het land gezamenlijk richting Schiedam varen en in de loop van donderdag en vrijdag arriveren, wat een indrukwekkend schouwspel op zal leveren.
Tijdens de reünie is een aantal schepen toegankelijk voor het publiek of doet mee aan een aantal activiteiten.

Rondom de aanwezigheid van al dat moois wordt een groots maritiem evenement georganiseerd. Naast het bekijken van de schepen zullen er het hele weekend allerlei nautische, culturele en muzikale activiteiten plaatsvinden.
Op vrijdag zal de stoomsleepboot ‘Hercules' op de Nieuwe Maas een aanval doen op het wereldrecord slepen. Zaterdag en zondag kunnen rondvaarten gemaakt worden op de rivier met stoomsleepboten en door de Schiedamse havens met fluisterboten.
Een speciale expositie wordt ingericht over de relatie van de stad met de binnenvaart, visserij en scheepsbouw op de graanzolder van het Jenevermuseum. Er kan rondgesnuffeld worden op de nautische (boeken)markt, een fors aantal ambachten bewonderd en verschillende demonstraties bekeken worden.
Ook kan men kijken en luisteren naar één van de muzikale optredens en op een terrasje van een hapje en drankje genieten. Op de Vismarkt een vers gebakken visje kopen? 's Avonds een projectie op de zeilen van enkele schepen aanschouwen? Kan allemaal!

Dit jaar heeft het evenement als speciaal thema ‘Jeugd'. Door middel van verschillende activiteiten, zoals onder andere een doe-speurtocht door het gehele evenementengebied leert niet alleen de jeugd van de schepen, maar ook die ‘van de wal', van alles over het leven en werken op een schip: van het werpen van trossen tot het roeien en wrikken met een vlet.

Schiedam staat dit jaar in het teken van water. Gelegen aan de Schie en de Maas speelt water, zowel in de geschiedenis van deze stad als nu en in de toekomst, een zeer belangrijke rol. Tijdens Schiedam Waterjaar 2010 vindt een spectrum van schitterende waterevenementen plaats, waarbinnen ‘Scyedam Vaert' een vooraanstaande plaats inneemt (info: http://www.ontdekschiedam.nu/).

Daarnaast vormt dit evenement een prominent onderdeel van de vele activiteiten, die gedurende dit jaar in de provincie Zuid-Holland worden gehouden. In 2010 worden de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie en de historische vaarwegen van de provincie gepromoot. Deze vaarwegen zijn van historisch en economisch belang vanwege hun transportfunctie voor handel en industrie. Daarnaast vormen ze de verbindende elementen tussen steden en landschappen (info: http://www.levedevaarwegenenwaterlinies.nl/).

terug