Sander Doeve erelid NBMS

In de 70e Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen is de heer Sander Doeve benoemd tot Erelid. In deze jubileumvergadering memoreerde voorzitter Bart de Ven de vele verdiensten van Sander voor de NBMS.
Sander Doeve is 13 jaar secretaris van de NBMS geweest. Dit zijn roerige jaren geweest waarbij de afschaffing van de beëdiging en daarmee de bescherming van het beroep ‘makelaar' een regelrechte bedreiging voor de NBMS betekende. Hij heeft onvermoeibaar gelobbyed bij de politiek in Den Haag en de overheid voor het behoud van de beëdiging. Toen dat niet haalbaar bleek is hij de drijvende kracht geweest achter de ontwikkeling van een vervangende certificering. Het European Maritime Certication Institute (EMCI) is inmiddels uitgegroeid tot een door Lloyds geaccrediteerd internationaal certificatie instituut voor de hele maritieme sector. Ook heeft hij veel tijd gestoken in de ontwikkeling van een opleiding voor makelaars. Het DOC Maritiem leidt ieder jaar vele (jacht)makelaars op. Hij is een wandelende encyclopedie en een bron van informatie voor hele generaties makelaars. Hij verdient het in het zonnetje gezet te worden en de vereniging hoopt nog vele jaren gebruik te mogen maken van de kennis van deze Eminence Grise van de NBMS.  De NBMS is Sander Doeve veel dank verschuldigd en wenst hem toe dat hij en zijn vrouw nog vele jaren in goede gezondheid mogen genieten van hun pensioen.

www.nbms.nl

terug