KNRM zeewaardig in turbulent 2009

Elke gedoneerde euro aan de KNRM, de hulpverlener op het water, is € 3,47 waard. Deze conclusie valt te trekken uit de cijfers van het jaarverslag over 2009. De 2.029 hulpverleningen en reddingen, die door de professionele vrijwilligers werden uitgevoerd, voorkwamen meer dan 11 miljoen euro aan schade. De vrijwilligerswaarde, uitgedrukt in onbetaalde uren inzet, bedroeg meer dan 6,7 miljoen euro. De jaarlijkse verantwoording staat deze keer in het teken van zeewaardigheid. De organisatie is stabiel, kan tegen een stootje en heeft een zeevaste bemanning, die in staat is 24 uur per dag inzetbaar te zijn onder alle weersomstandigheden.

Het jaarverslag van de KNRM geeft niet alleen een overzicht van de 2.029 hulpverleningen en reddingen, waarbij 3.365 mensen werden gered, maar toont aan de hand van prestatie-indicatoren ook hoe de stichting presteert in organisatorisch en financieel opzicht. De prestatie-indicatoren zijn gebaseerd op de ISO-certificering van de bedrijfsvoering en zijn verder uitgebreid om inzage te geven in het resultaat van strategische beleidskeuzes. Dit biedt houvast om de koers voor de komende jaren vast te houden of bij te sturen.

Belangrijke conclusie uit het jaarverslag is de waarde van de vrijwilligers. Om 1.100 vrijwilligers professioneel op te leiden en inzetbaar te houden, investeert de KNRM steeds meer in opleidingen en ondersteuning. De beschikbaarheid van vrijwilligers, 24 uur per dag, vergt veel van de reddingstations in organisatie en aandacht. Daarom heeft de KNRM in 2009 een digitaal systeem geïntroduceerd waarmee vrijwilligers via de mobiele telefoon en internet onderling kunnen aangeven of zij inzetbaar zijn. Zo kan een vrijwilliger zich bij ziekte of afwezigheid eenvoudig af- en aanmelden, waarbij het systeem signaleert en waarschuwt als het aantal beschikbare bemanningsleden onder een vastgesteld minimum dreigt te komen.

De KNRM ontving in 2009 ruim zeven miljoen euro aan donaties, schenkingen en nalatenschappen. De KNRM ontvangt geen subsidie en is voor de dekking van de exploitatiekosten voor een belangrijk deel afhankelijk van haar eigen vermogen. In 2009 werd derhalve vijf miljoen euro van het vermogen gebruikt. Op lange termijn is de KNRM steeds meer afhankelijk van het rendement op het belegd vermogen. Om die afhankelijkheid te verminderen zet de KNRM haar plannen voor intensivering van fondsenwervende acties voort. De wetenschap dat iedere gedoneerde euro aan de KNRM € 3,47 waard is, dank zij de vrijwillige inzet en de resultaten van de hulpverleningen, versterkt de kans op succes in de toekomst.

Het volledige jaarverslag is gepubliceerd op de website www.knrm.nl.  

Samenvatting KNRM jaarverslag 2009
De KNRM heeft een landelijk netwerk van 42 reddingstations langs de kust. Het werkgebied omvat de Noordzee (Continentaal Plat), Waddenzee, IJsselmeer (inclusief randmeren), Zuid-Hollandse en  Zeeuwse wateren. Op alle wereldzeeën kunnen zeevarenden een beroep doen op de Radio Medische Dienst van de KNRM.

Elke noodoproep werd beantwoord. Er werden 2.029 reddingen en hulpverleningen uitgevoerd. 3.365 mensen werden in veiligheid gebracht en 715 radio medische adviezen werden gegeven door de Radio Medische Dienst van de KNRM.

Eind 2009 bestond de KNRM uit:
1.089 vrijwilligers, 10 beroepsschippers, 43 medewerkers en 75.056 Redders aan de wal (donateurs). 69 reddingboten, 19 kusthulpverleningsvoertuigen, 14 waterdichte tractoren/lanceervoertuigen en 48 (drijvende) boothuizen en bemanningverblijven.

Nieuwe reddingboten werden gestationeerd in Huizen, Dordrecht en Stellendam. Een nieuw reddingstation werd geopend in Hansweert. Nieuwe boothuizen werden geopend in Enkhuizen en Dordrecht.

Resultaten in 2009:
Het Vlootplan 2000-2010 is volledig gerealiseerd. De strategische visie KNRM 2009-2015 is vastgesteld. Een nieuw digitaal beschikbaarheidssysteem geïntroduceerd voor vrijwilligers. Nieuwe ontwerpen voor overlevingspakken en Personal Locator Beacons (man-over-boord noodbaken) voor bemanningsleden. Een nieuwe opleidingsmodule EHBO+ voor bemanningsleden en een standaard vervangingssysteem voor medicinale zuurstof aan boord van reddingboten. Nieuwe opleidingsstructuur voor aankomende opstappers. Een succesvolle grootschalige realistische evacuatieoefening LIVEX op de Noordzee (500 opvarenden). Creatie van het kledingmerk RESQ i.s.m. Telstar Trading ten bate van de KNRM. Vernieuwing van het kwartaalblad De Reddingboot. Succesvol Reddersgala (benefietgala in Kurhaus Scheveningen).

Zichtbaar financieel resultaat 2009
Baten eigen fondsenwerving                          €  7.012.000
Baten uit subsidies overheden                       €    110.000
Overige baten                                             €     239.000
Besteed aan doelstellingen                           €  9.921.000
Beheer en administratie                               €     829.000
Wervingskosten baten                                 €   1.544.000
Resultaat beleggingen                                 € 10.927.000
Kostenpercentage fondsenwerving                           19,3%

Niet zichtbaar financieel resultaat
Toegevoegde waarde van het vrijwilligerswerk  €  6.778.250
Schadebeperking door reddingwerk                € 11.136.900
Waarde van elke gedoneerde euro                 €              3,47

terug