Reparatiewerkzaamheden sluis Born

Reparatiewerkzaamheden sluis Born
Westsluis beschikbaar

Vanwege reparatiewerkzaamheden aan de midden- en oostkolk is vanaf woensdag 10 februari 0.00 uur alleen de westkolk van sluis Born op het Julianakanaal beschikbaar voor de scheepvaart. De maximale toegelaten afmetingen zijn 135 x 13.50 x 3.00 meter. Het scheepvaartverkeer moet rekening houden met een aanzienlijke wachttijd. Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder te beperken. Daarom wordt onder andere de toegestane diepgang van de westsluis tijdelijk verruimd. De reparatiewerkzaamheden nemen mogelijk enkele maanden in beslag.

Informatie voor de scheepvaart
De scheepvaart dient langzaam de westsluis in- en uit te varen in verband met de beperkte waterdiepte. Afhankelijk van de bestemming is een alternatieve vaarroute via het Albertkanaal, haven Antwerpen en de Schelde-Rijn verbinding. Voor schepen met maximale afmetingen 50 x 6.60 x 1.90 meter is er een alternatieve route via het Kanaal Wessem-Nederweert en de Zuid-Willemsvaart mogelijk.

Extra
Er worden extra voorzieningen getroffen zodat de scheepvaart door de sluis kan varen. De normale toegestane diepgang van de westsluis van 2,80 meter wordt tijdelijk naar 3,00 meter gebracht. Om dit mogelijk te maken wordt in Maasbracht met één sluis of hevelend geschut. Zo wordt het water op peil gehouden en de translatiegolf beperkt. Rijkswaterstaatvaartuigen zijn stand-by om de scheepvaart te begeleiden en om een wachtplaats toe te wijzen waar nodig.

Reparatie
De sluisdeuren zijn aan het einde van hun levensduur en vertonen scheurvorming in de metalen constructie. Uit de periodieke inspectie bleek dat de conditie nu sterk achteruit is gegaan. Rijkswaterstaat heeft vanwege de veiligheid besloten de sluisdeuren per direct te repareren.

terug