The Atlantic Challenge International

The Atlantic Challenge International is een internationale beweging die al meer dan 20 jaar jongeren aanmoedigt en actief  betrekt bij het nemen van initiatieven op het gebied van traditionele bootbouw en bootgebruik. Zij restaureren, bouwen en gebruiken historische schepen en klassieke jachten.

De Challenge is bedacht voor jongeren van 15-25 jaar met een maritieme ziel, met het doel om  vanuit die ziel krachten aan te moedigen die:  interesse in onze gezamenlijke maritieme erfenis bevorderen, maar ook doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen kweken,  initiatief en creativiteit doen toenemen,  gemeenschapszin en sociale verantwoordelijkheid laten ontwaken en, de geest van avontuur aanwakkeren. Kortom: het worden van een completer mens!

Driekwart jaar geleden zijn ze begonnen met de bouw van de Nederlandse Gig, "Blaauw Skute", met jongeren van het Jacq. P. Thijsse College uit Castricum. Eens per week fietsen zij naar De Bootbouwschool om weer een stapje verder te gaan op de lange weg naar de voltooiing van hun boot. De tewaterlating staat 'gepland' voor de zomer van 2011. De boot gaat uiteindelijk internationale evenementen af en fungeert straks thuis als adventure- en oefenschip voor de jonge deelnemers zelf en andere enthousiaste groepen.

Voor de nodige financiën wordt tot nu toe gezorgd door De Bootbouwschool in Uitgeest (zie: http://www.bootbouwschool.nl/) en enkele giften van particulieren en bedrijven; niet alleen financieel maar ook materieel. Subsidiemogelijkheden worden op dit moment onderzocht maar dit is een lange weg en er is op korte termijn ook van derden gelden of materialen nodig voor bijv. de huidplanken die binnenkort nodig zijn. Misschien schuilt er een sponsor in U of uw bedrijf?

Vooralsnog staat de bankrekening: 5174418, tnv. Stichting Atlantic Challenge Nederland, ook open voor giften: donateurs voor €25 per jaar; roeiers voor €50 per jaar, bootslieden voor €150 per jaar,
schipper voor €500 en admiraal voor €1000.

Allen ontvangen een certificaat en jaarlijks de digitale nieuwsbrief; de roeiers, bootslieden en schippers ontvangen daarnaast tevens een jaarlijkse uitnodiging om een dagje mee te varen wanneer de boot klaar is en de schippers en admiraals daarbovenop een uitnodiging voor een jaarlijks te houden BBQ en/of wijnproefavond.

Tevens kunnen onderdelen van de boot gesponsord worden.

Voor meer informatie zie http://www.atlantic-challenge.nl/.

terug