Rijkswaterstaat op volle kracht verder na Spiegeldag

Ligplaatsen slimmer aanleggen en benutten, een betere afstemming van bedieningstijden van bruggen en sluizen en meer uitleg over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening aan de scheepvaart. Dat zijn speerpunten van Rijkswaterstaat voor de beroeps- en recreatievaart. Deze zijn vastgesteld op de Spiegeldag voor vaarweggebruikers die op 7 november werd gehouden in Zaandam. ‘We zetten er nog een tandje bij', beloofde Landelijk Scheepvaart Verkeersmanager Folkert Post in zijn slotwoord, terwijl hij een telegraaf op volle kracht vooruit zette.

Zo'n 150 schippers, zowel beroeps- als recreatievaarders, bogen zich op de Spiegeldag over allerlei onderwerpen. In rondetafelgesprekken werd onder andere gediscussieerd over veiligheid op het water en duurzaam varen. Op het Spiegelplein ging Rijkswaterstaat met schippers in gesprek over bijvoorbeeld vaarroutes langs windmolens op zee en het nut van AIS-transponders. Ook waren er diverse workshops, bijvoorbeeld over betrouwbare reistijd en over overnachtingsplaatsen.

Ook werd op de Spiegeldag de vernieuwde website http://www.varendoejesamen.nl/ gelanceerd. Nico van Lamsweerde, directeur van de Stichting Recreatietoervaart Nederland, en Theo van de Gazelle, plaatsvervangend DG van Rijkswaterstaat, knipten gezamenlijk een lintje door en wezen op het belang van deze site. Hier is informatie te vinden over de veiligheidscampagne ‘Veilig varen doen we samen' en over het passeren van gevaarlijke knooppunten.

De deelnemers aan de Spiegeldag 2009 waren enthousiast en beschouwden de bijeenkomst als geslaagd. ‘Je kunt je standpunten naar voren brengen en er wordt naar je geluisterd, dus daarom is zo'n dag nuttig', zo is samengevat de mening. De aanwezigen prezen Rijkswaterstaat om het publieksgericht werken.

Spiegelnet
Een uitgebreid verslag van de dag is binnenkort te lezen op www.rijkswaterstaat.nl/spiegelnet, de digitale aanlegplaats voor beroeps- en recreatievaart. Hier kunt u ook volgen wat de voortgang is op de verschillende afspraken.

terug